Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Công bố dự thảo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

Công bố dự thảo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

14/4/2014

Cũng theo dự thảo, các đợt tuyển sinh trong năm, những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự tuyển trung cấp chuyên nghiệp tại trường nào thì không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh tại trường đó.

Trước mỗi đợt tuyển sinh ít nhất 30 ngày, các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. Các thông tin tối thiểu bao gồm: đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, nội dung thi tuyển năng khiếu (nếu có), hồ sơ dự tuyển, thời gian tuyển sinh, vùng tuyển sinh (nếu có), hình thức đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm và học phí toàn khóa.

Công bố dự thảo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp - 1

Học sinh hệ trung cấp trong một giờ lên lớp (Ảnh: Dân Việt)

Hội đồng tuyển sinh trường nhận đơn khiếu nại về kết quả xét tuyển của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, hội đồng tuyển sinh phải trả lời thí sinh. Thí sinh nộp đơn đăng ký phúc tra được miễn hoàn toàn lệ phí.

Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, nhà trường có thể hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung cho đến khi đủ chỉ tiêu. Việc hạ tiêu chuẩn tuyển chọn và tuyển sinh các đợt tiếp theo do Chủ tịch hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên.  Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, nhà trường không được nhận thêm hồ sơ ĐKDT. Sau đó phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong Giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả xét tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học. Không gửi Giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ ĐKDT vào trường.

Các tin khác

captcha