Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Nhiều thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội

Nhiều thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội

Trong 550.000 hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia của cả nước đến ngày 14/4, khoảng 49% thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

>> Những môn học lần đầu tiên xuất hiện trong thời khóa biểu học sinh sau năm 2017

>> giao an dien tu lop 7

Thi tổ hợp khoa học xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 14/4 có khoảng 550.000 hồ sơ đăng ký dự thi được cập nhật lên hệ thống quản lý thi THPT quốc gia. 75% đăng ký xét tuyển vào các đại học và cao đẳng sư phạm. Thí sinh tự do là hơn 34.000.

Trong các hồ sơ đăng ký, khoảng 39% chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Con số này thấp hơn lượng thí sinh đăng ký thi bài Khoa học xã hội 10%. Gần 9% thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp.
nhieu-thi-sinh-dang-ky-bai-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, thí sinh phải làm 3 bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Từ ngày 1 đến 20/4, hơn 950.000 thí sinh cả nước làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Theo quy chế thi, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn một trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Quy chế cho phép thí sinh được đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi nào đạt điểm cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh đăng ký 2 bài thi tổ hợp, chỉ cần một bài không có môn thành phần bị điểm "liệt" là được xét công nhận tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nếu thí sinh đã tốt nghiệp, với bài thi có môn thành phần bị điểm liệt thì không thể dùng kết quả cả bài thi này để xét tuyển đại học, cao đẳng. Trường hợp này, thí sinh có thể dùng kết quả của các môn thành phần có kết quả trên 1 điểm để đăng ký xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết môn thành phần của bài thi tổ hợp đó, kể cả trường hợp đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp. Nếu thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài mà không dự thi một bài sẽ bị coi là bỏ bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp.

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp hoặc thí sinh được bảo lưu điểm thi theo quy định mới được chọn các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Các tin khác

captcha