Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 8

Chức năng: Bài giảng điện tử Tieng Anh lớp 8 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 8

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 8

 

STT

Tiết

Nội dung

1

21

Unit 4: Our past- Getting started+Listen&Read

2

21

Unit 4: Our past- Getting started+Listen&Read

3

24

Unit 4: Our past-Read

4

24

Unit 4: Our past- Read

5

24

Unit 4: Our past- Read

6

25

Unit 4: Our past- Write

7

28

Unit 5:Study habit- Read

8

29

Unit 5:Study habit - Write

9

31

Unit 6: The young pioneers club- Getting started+Listen&Read

10

32

Unit 6: The young pioneers club- Speak + Listen

11

39

Unit7:My neighborhood - Getting started+Listen&Read

12

39

Unit7:My neighborhood - Getting started+Listen&Read

13

41

Unit7:My neighborhood - Listen

14

43

Unit7:My neighborhood - Write

15

43

Unit7:My neighborhood - Write

16

60

Unit 10: Recycling - Getting started+Listen&Read

17

65

Unit 11: Traveling around Viet Nam - Getting started+Listen&Read

18

65

Unit 11: Traveling around Viet Nam - Getting started+Listen&Read

19

65

Unit 11: Traveling around Viet Nam - Getting started+Listen&Read

20

73

Unit 12: A vacation abroad- Getting started+Listen&Read

21

75

Unit 12: A vacation abroad-Listen & Language Focus

22

76

Unit 12: A vacation abroad-Read

23

76

Unit 12: A vacation abroad-Read

24

80

Unit 13:Festivals-Read

25

86

Unit 14: Wonders of the world-Read

 

Nối tiếp kiến trúc giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 7. Bài giảng điện tử môn Tiếng Anh lớp 8 học sinh sẽ được cũng cố kĩ năng nghe đọc viết, đồng thời hiểu và biết được những chuyên đề xung quanh vấn đề du lịch trong và ngoài nước.

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 8

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 8 môn Vật Lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 8, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 8, giao an dien tu mon tieng anh lop 8,  giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 8

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha