Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 7

Chức năng: Bài giảng điện tử Tieng Anh lớp 7 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 7

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 7

 

STT

Tiết

Nội dung

1

3

Unit 2:Personal information-A4-5

2

6

Unit 2: Personal information-B6-8

3

13

Unit 3:At home-A1

4

15

Unit 3: At home-B

5

15

Unit 3: At home-B1-2

6

21

Unit 4:At school-A1-2-4

7

23

Unit 4: At school-A6

8

24

Unit 4: At school-B1-2

9

26

Unit 5:Work and play-A1-2

10

27

Unit 5: Work and play-A2-4

11

31

Unit 6:After school-A1-2

12

31

Unit 6: After school-A1

13

34

Unit 6: After school-B1

14

37

Unit 6: After school-Language Focus

15

37

Unit 6: After school-Language Focus

16

40

Unit 7: The world of work-A1

17

40

Unit 7: The world of work-A1

18

45

Unit 8: Places-A1-3

19

46

Unit 8: Places-A1-2-3

20

60

Unit 9: Language Focus

21

56

Unit 9: A4

22

71

Rev ision

23

66

Unit 11: B1-2

24

73

Unit 12: A1

25

74

Unit 12: A3

26

76

Unit 12:B1

27

77

Unit 12:B2

28

79

Unit 13: A1

29

79

Unit 13: A1-2-3

30

80

Unit 13:A3-5

31

80

Unit 13: A4

32

81

Unit 13: B1

33

82

Unit 13:B1-2

34

84

Unit 14: A1

35

85

Unit 14: A3

36

86

Unit 14:A4-5-6

37

87

Unit 14: B1,2

38

91-95

Unit 15:A- B

39

92

Unit 15: A3-4

40

96

Unit 16:A1- 2

 

Bộ Giáo án bài giảng điện tử môn Tiếng Anh lớp 7 được gồm 16 unit. Mỗi unit lại cung cấp nguồn thông tin bổ ích khác nhau về: At home, At school, After school…

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 7

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 7 môn Vật Lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 7, bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 7, bai giang dien tu mon tieng anh lop 7, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 7, giao an dien tu mon tieng anh lop 7,  giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 7

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha