Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 6

Chức năng: Bài giảng điện tử Tieng Anh lớp 6 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 6

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 6

 

STT

Tiết

Nội dung

1

2

Unit 1:Greetings-A1-4

2

7

Unit 2:At school-A1-4

3

9

Unit 2:At school-B3-4

4

10

Unit 2: At school-C1

5

11

Unit 2: At school-C2,3

6

15

Unit 3: At home-C1,2

7

24

Unit 4:Big or small-C4

8

24

Unit 4: Big or small-C4-7

9

23

Unit 4: Big or small-C1-3

10

25

Unit 5:Thinhgs I do-A1-2

11

26

Unit 5: Thinhgs I do-A3-4

12

27

Unit 5: Thinhgs I do-B1-3

13

35

Unit 6:Places-C1-2

14

39

Unit 7:Your house-A1-2

15

41

Unit 7: Your house-B

16

42

Unit 7: Your house-C1-3

17

44

Unit 8:Out and about-A1-3

18

46

Unit 8: Out and about-B

19

48

Unit 8: Out and about-C1-2

20

50

Ôn tập HKI

21

49

Grammar practice

22

49

Grammar practice

23

74

Unit 12: Sports and past time-A3-5

24

75

Unit 12: Sports and past time-B

25

77

Unit 12: Sports and past time-C

26

82

Unit 13:Activities and season-B2-3

27

85

Unit 14:Making plans-B1-4

28

91

Unit 15:Countries-A1-3

 

Bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 6 bao gồm 15 unit. Bài giảng sẽ giúp học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 6

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 6 môn Vật Lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 6, giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 6, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 6, giao an dien tu mon tieng anh lop 6

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha