Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 4

Chức năng: Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 4 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 4

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 4 (theo giáo trình Let's learn)

 

STT

BÀI

TÊN BÀI

2

Unit 2

Happy birthday 1

3

Unit 2

Happy birthday 2

4

Unit 2

Happy birthday 3

5

Unit 3

Things we can do 1

6

Unit 3

Things we can do 2

7

Unit 3

Things we can do 3

8

Unit 3

Things we can do 4

9

Unit 4

My classroom

10

Unit 5

My school subject 1

11

Unit 5

My school subject 2

12

Unit 5

My school subject 3

13

Unit 5

My school subject 4

14

Unit 5

My school subject 5

15

Unit 5

My school subject 6

16

Unit 5

My school subject 7

17

Unit 6

My school timetable

18

Unit 7

My day 1

19

Unit 7

My day 2

20

Unit 8

What we do everyday

21

Unit 9

My favourite food and drink 1

22

Unit 9

My favourite food and drink 2

23

Unit 9

My favourite food and drink 3

24

Unit 9

My favourite food and drink 4

25

Unit 9

My favourite food and drink 5

26

Unit 9

My favourite food and drink 6

27

Unit 9

My favourite food and drink 7

28

Unit 9

My favourite food and drink 8

29

Unit 10

At the circus 1

30

Unit 10

At the circus 2

31

Unit 10

At the circus 3

32

Unit 10

At the circus 4

33

Unit 10

At the circus 5

34

Unit 11

Places 1

35

Unit 11

Places 1

36

Unit 12

Our clothes 1

37

Unit 12

Our clothes 2

38

Unit 12

Our clothes 3

39

Unit 12

Our clothes 4

 

Nội dung bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 4 sẽ được chia làm 12 unit, biên soạn theo giáo trình Let's learn. Giáo án điện tử là công cụ đắc lực giúp giáo viên giảm thời gian soạn bài nhưng vẫn truyền đạt được nội dung mong muốn cho học sinh!

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 4

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 4 môn lịch sử và địa lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 4, giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 4, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 4, giao an dien tu mon tieng anh lop 4

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha