Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 3

Chức năng: Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 3 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 3

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 3

 

STT

Tên bài

1

Unit 1: Hello

2

Unit 2: Thank you

3

Unit 3: Our name

4

Unit 4: My friends 1

5

Unit 4: My friends 2

6

Unit 4: My friends 3

7

Unit 5: My school

8

Unit 6: My classroom 1

9

Unit 6: My classroom 2

10

Unit 7: Family members

11

Unit 8: Ages

12

Unit 9: My house

13

Unit 10: The weather 1

14

Unit 10: The weather 2

15

Unit 10: The weather 3

16

Unit 10: The weather 4

17

Unit 10: The weather 5

18

Unit 10: The weather 6

19

Unit 11: Our pets 1

20

Unit 11: Our pets 2

21

Unit 11: Our pets 3

22

Unit 12: Our toys

 

 

Sách điện tử Tiếng Anh lớp 3

 

STT

Nội dung

1

Unit 1: Hello

2

Unit 2: Thank you

3

Unit 3: Our name

4

Unit 4: My friends

5

Unit 5: My school

6

Unit 6: My classroom

7

Unit 7: Family member

8

Unit 8: Ages

9

Unit 9: My house

10

Unit 10: The weather

11

Unit 11: Our pets

12

Unit 12: Our toys

 

Với bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 3, học sinh được làm quen với những câu giao tiếp đơn giản, những đồ vật, hiện tương quen thuộc và được sử dụng hàng ngày sẽ tạo thành một thói quen tốt cho học sinh hiểu bài và nhớ bài hơn

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 3

2. Thư viện bài giảng điện tử lớp 4

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 3, giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 3, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 3, giao an dien tu mon tieng anh lop 3

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha