Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 12

Chức năng: Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 12 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 12

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 12

 

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

1

Unit 1 Home life - Listening

2

1

Unit 1 Home life - Reading

3

1

Unit 1 Home life - Speaking

4

2

Unit 2 Cultural diversity - Reading

5

3

Unit 3 Ways of socializing - Writing

6

4

Unit 4 School education system – Language focus

7

4

Unit 4 School education system – Reading

8

4

Unit 4 School education system - Speaking

9

5

Unit 5 Higher education – Language focus

10

5

Unit 5 Higher education – Language focus 2

11

5

Unit 5 Higher education - Reading

12

5

Unit 5 Higher education – Speaking

13

6

Unit 6 Future jobs – Language focus

14

6

Unit 6 Future jobs - Listeing

15

6

Unit 6 Future jobs – Reading

16

6

Unit 6 Future jobs - Speaking

17

7

Unit 7 Economic reforms – Language focus

18

7

Unit 7 Economic reforms - Reading

19

7

Unit 7 Economic reforms - Speaking

20

7

Unit 7 Economic reforms - Writing

21

8

Unit 8 Life in the future – Listeing

22

8

Unit 8 Life in the future – Reading

23

8

Unit 8 Life in the future – Speaking

24

8

Unit 8 Life in the future – Writing

25

9

Unit 9 Deserts – Language focus

26

9

Unit 9 Deserts – Listening

27

9

Unit 9 Deserts – Reading

28

9

Unit 9 Deserts - Speaking

29

10

Unit 10 Endangred species - Listening

30

10

Unit 10 Endangred species – Reading

31

10

Unit 10 Endangred species – Writing

32

11

Unit 11 Books – Reading

33

11

Unit 11 Books – Speaking

34

11

Unit 11 Books – Speaking 2

35

12

Unit 12 Water sports – Reading

36

14

Unit 14 International organizations - Reading

37

15

Unit 15 Woman in society – Reading

38

16

Unit 16 Association of southeast Asian nation - Writing

 

Bài giảng giáo án điện tử lớp 12 môn Tiếng Anh bao gồm 16 chuyên đề, từ Unit 1 đến Unit 16: Unit 1 Home life – Speaking, Unit 6 Future jobs – Language focus, Unit 9 Deserts – Speaking… Nội dung của 16 Unit này được trình bày bằng Power Point với hiệu ứng độc đáo, sẽ mang đến những sự đổi mới trong cách giảng dạy của thầy cô.

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 12

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 12 môn Ngữ Văn

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn Tiếng anh lớp 12, giáo án điện tử Tiếng anh lớp 12, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 12, giao an dien tu mon tieng anh lop 12

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha