Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Tiếng Anh lớp 11

Chức năng: Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 11 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 11

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Tiếng Anh lớp 11

 

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

1

Unit 1 Friendship - Listening

2

1

Unit 1 Friendship -Writing

3

2

Unit 2 Personal experiences – Reading

4

2

Unit 2 Personal experiences – Speaking

5

3

Unit 3 A party – Listening

6

3

Unit 3 A party – Reading

7

4

Unit 4 Volunteer work – Reading

8

5

Unit 5 Illiteracy – Language focus

9

5

Unit 5 Illiteracy – Listening

10

5

Unit 5 Illiteracy – Reading

11

5

Unit 5 Illiteracy – Writing

12

6

Unit 6 Competitions – Language focus

13

6

Unit 6 Competitions – Listening

14

6

Unit 6 Competitions – Reading

15

6

Unit 6 Competitions – Speaking

16

6

Unit 6 Competitions – Writing

17

7

Unit 7 World population – Language focus

18

7

Unit 7 World population – Listening

19

7

Unit 7 World population – Reading

20

7

Unit 7 World population – Speaking

21

7

Unit 7 World population – Writing

22

8

Unit 8 Cele brations – Language focus

23

8

Unit 8 Cele brations – Listening

24

8

Unit 8 Cele brations – Reading

25

8

Unit 8 Cele brations – Speaking

26

8

Unit 8 Cele brations – Writing

27

9

Unit 9 The post office – Language focus

28

9

Unit 9 The post office – Listening

29

9

Unit 9 The post office – Reading

30

9

Unit 9 The post office – Reading 2

31

10

Unit 10 Nature in danger – Language focus

32

10

Unit 10 Nature in danger – Listening

33

10

Unit 10 Nature in danger – Reading

34

10

Unit 10 Nature in danger – Speaking

35

11

Unit 11 Sources of energy - Language focus

36

11

Unit 11 Sources of energy – Reading

37

11

Unit 11 Sources of energy – Speaking

38

12

Unit 12 The asian games – Language focus

39

12

Unit 12 The asian games – Listening

40

12

Unit 12 The asian games – Reading

41

12

Unit 12 The asian games – Speaking

42

13

Unit 13 Hobbies – Language focus

43

13

Unit 13 Hobbies – Listening

44

13

Unit 13 Hobbies – Speaking

45

14

Unit 14 Recreation – Reading

46

14

Unit 14 Recreation – Speaking

47

14

Unit 14 Recreation – Writing

48

14

Unit 14 Recreation – Writing 2

49

15

Unit 15 Space conquest – Reading

50

15

Unit 15 Space conquest – Writing

51

16

Unit 16 The wonders of the world – Reading

52

16

Unit 16 The wonders of the world – Writing

 

Tiếng anh không chỉ là môn học quan trọng trong quá trình học mà còn cả trong cả giai đoạn làm việc sau này. Với Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 11 môn Tiếng Anh được chia làm 16 Unit cung cấp các kiến thức liên quan: Nature in danger, The post office, The asian games… Hy vọng bài giảng này sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho thầy cô.

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 11

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 11 môn Ngữ Văn

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn Tiếng anh lớp 11, giáo án điện tử Tiếng anh lớp 11, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 11, giao an dien tu mon tieng anh lop 11

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha