Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Sinh học lớp 7

Chức năng: Bài giảng điện tử Sinh học lớp 7 - bai giang dien tu Sinh hoc lop 7

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Sinh học lớp 7

 

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

2

Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

2

3

Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh

3

4

Trùng roi

4

5

Trùng biến hình, trùng giày

5

8

Thủy tức

6

11

Sán lá gan

7

13

Giun đũa

8

15

Giun đất

9

18

Trai sông

10

21

Đặc điểm chung và vai trò của nghành thân mềm

11

22

Tôm sông

12

24

Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

13

25

Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

14

26

Châu chấu

15

27

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

16

28

Thực hành xem băng hình của sâu bọ

17

29

Đặc điểm chung và vài trò của nghành chân khớp

18

31

Cá chép

19

33

Cấu tạo trong của Cá chép

20

35

Ếch đồng

21

37

Đa dạng và các đặc điểm chung của lưỡng cư

22

38

Thằn lằn bóng đuôi dài

23

40

Đa dạng của lớp bò sát

24

41

Chim bồ câu

25

43

Cấu tạo trong của chim bồ câu

26

44

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

27

46

Thỏ

28

47

Cấu tạo trong của thỏ

29

49

Bộ dơi, bộ cá voi

30

51

Bộ móng guốc và bộ linh trưởng

31

52

Thực hành - xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

32

53

Môi trường và sự vận động, di chuyển

33

54

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

34

55

Tiến hóa về sinh sản

35

56

Cây phát sinh giới động vật

36

57

Đa dạng sinh vật

37

 

Chuyên đề giun sán

 

Với bộ Giáo án bài giảng điện tử môn Sinh Học lớp 7, học sinh sẽ được tiếp cận với những sinh, động thực vật rất gần gũi xung quanh ta. Hiểu được cấu tạo và chức năng của từng loại: Giun đất, Châu chấu, Ếch đồng, Lớp sâu bọ…

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 7

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 7 môn Giáo Dục Công Dân

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7, bài giảng điện tử môn sinh học lớp 7, bai giang dien tu mon sinh hoc lop 7, thu vien bai giang dien tu mon sinh hoc lop 7, giao an dien tu mon sinh hoc lop 7,  giáo án điện tử môn sinh học lớp 7

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha