Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Lịch sử lớp 9

Chức năng: Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 9 - bai giang dien tu Lich su lop 9

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 9

 

STT

Bài / Tiết

Nội dung

1

1

Liên Xô và các nước Đông Nam Á từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

2

2

Liên Xô và các nước Đông Nam Á từ giữa năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX

3

3

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

4

4

Các nước Châu Á

5

5

Các nước Đông Nam Á

6

6

Các nước Châu Phi

7

7

Các Nước Mĩ La Tinh

8

8

Nước Mĩ

9

9

Nhật Bản

10

10

Các nước Tây Âu

11

11

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

12

12

Những thành tựu và ý nghĩa cách mạng khoa học kĩ thuật

13

14

Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

14

16

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

15

17

Cách mạng trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

16

18

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

17

19

Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935

18

20

Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

19

21

Việt Nam trong những năm 1939-1945

20

22

Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945

21

23

Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

22

24

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ CQDCND

23

25

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1950)

24

26

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1950-1953

25

27

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc

26

28

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc

27

29

Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965-1973)

28

30

Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

29

34

Tổng kết lịch sử Việt Nam

 

Bộ Thư viện giáo án bài giảng điện tử môn Lịch Sử lớp 9 giúp các em học sinh có cái nhìn khái quát về lịch sử thế giới trong giai đoạn này cụ thể: các nước Châu Á, các nước Đông Nam Á, Châu Phi, Tây Âu... cũng như tình hình lịch sử nước ta giai đoạn chống Pháp, Mỹ cứu nước

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 9

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 9 môn Địa Lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 9, giáo án điện tử môn lịch sử lớp 9, thu vien bai giang dien tu mon lich su  lop 9, giao an dien tu mon lich su 9…

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha