Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Lịch sử lớp 8

Chức năng: Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 8 - bai giang dien tu Lich su lop 8

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 8

 

STT

Bài / Tiết

Nội dung

1

1

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

2

3-4

Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

3

5-6

Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

4

7-8

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

5

9

Công xã Pari 1871

6

10

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

7

12

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

8

14

Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

9

15

Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

10

16

Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

11

17

Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

12

18

Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

13

19

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

14

20

Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

15

22

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

16

23

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

17

24

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

18

25-26

Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

19

27

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

20

28

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

21

29-30

Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

22

31-32

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

23

33

Sự phát triển văn hoá, khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu TK XX

24

36

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

25

37

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

26

38

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

27

39

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

28

40

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

29

41

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

30

42

Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

31

47

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

32

48

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

33

49

Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

34

51

Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

 

Thư viện giáo điện tử điện tử môn Lịch Sử lớp 8 được biên soạn chi tiết giúp học sinh hiểu và nắm vững được kiến thức: Cách mạng tư sản Pháp, Phong trò công nhân quốc tế, Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới…

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 8

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 8 môn Địa Lý 8

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 8, giáo án điện tử môn lịch sử lớp 8, thu vien bai giang dien tu mon lich su lop 8, giao an dien tu mon lich su lop 8…

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha