Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Lịch sử lớp 7

Chức năng: Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 7 - bai giang dien tu Lich su lop 7

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 7

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

1

Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến ở Châu Âu

2

2

Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

3

3

Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

4

4

Trung Quốc thời phong kiến

5

5

Trung Quốc thời phong kiến

6

6

Ấn Độ thời phong kiến

7

7-8

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

8

9

Những nét chung về xã hội phong kiến

9

11-12

Nước Đại Việt thời Đinh - Tiền Lê

10

11

Nước ta buổi đầu độc lập

11

13

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

12

14

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (giai đoạn I)

13

15

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (giai đoạn II)

14

17

Ôn tập

15

19

Đời sống kinh tế văn hóa

16

21

Nước Đại Việt thế kỉ XIII

17

24

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 2)

18

25

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 3)

19

26

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Tiết 4)

20

27

Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần

21

29

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

22

30

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

23

32

Ôn tập chương II và chương III

24

33

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

25

37

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

26

39

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

27

40

Nước Đại Việt thời Lê Sơ

28

44

Ôn tập chương IV

29

46

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Tiết 1)

30

47

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Tiết 2)

31

48-49

Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

32

50

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

33

51

Phong trào Tây Sơn

34

52

Phong trào Tây Sơn

35

53

Phong trào Tây Sơn

36

54

Phong trào Tây Sơn

37

55

Quang Trung xây dựng đất nước

38

60

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

39

62

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII-Nửa đầu TK XIX

 

Bộ Giáo án bài giảng điện tử môn Lịch Sử lớp 7 cung cấp kiến thức đầy đủ chi tiết liên quan đến: Trung quốc thời phong kiến, Nước Đại Việt, Nước ta buổi đầu độc lập …

 

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 7

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 7 môn Địa Lý

 

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7, bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7, bai giang dien tu mon lich su lop 7, thu vien bai giang dien tu mon lich su lop 7, giao an dien tu mon lich su lop 7,  giáo án điện tử môn lịch sử lớp 7

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha