Previous Next
Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu tốt

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Bài giảng điện tử - bai giang dien tu

Hỗ trợ giáo dục tối đa

Giáo dục công dân lớp 11

Chức năng: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân lớp 11 - bai giang dien tu Giao duc cong dan lop 11

Xuất xứ: Bài giảng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng

Giá website: 90.000 VND

    • Số lượng :

      Thành tiền : 90,000 VND

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa Bài giảng điện tử Giáo dục công dân lớp 11

 

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

1

Công dân với sự phát triển kinh tế

2

2

Hàng hóa, tiền tệ và thị trường

3

2

Hàng hóa, tiền tệ và thị trường - 2

4

3

Quy luật giá trị trong sản xuất hàng hóa

5

4

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

6

5

Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

7

6

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

8

7

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước

9

9

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

10

10

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

11

11

Chính sách dân số và giải quyết việc làm

12

12

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

13

13

Chính sách giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ và văn hóa

14

13

Chính sách giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ và văn hóa - 2

15

14

Chính sách quốc phòng và an ninh

16

15

Chính sách đối ngoại

 

Ngoài việc cung cấp các kiến thức về đạo đức thì thư viện giáo án điện tử lớp 11 môn giáo dục công dân còn giúp học sinh hiểu thêm về nhà nước xã hội chủ nghĩa, các chính sách về giáo dục, khoa học, quốc phòng và an ninh…

>> Xem thêm:

1. Thư viện bài giảng điện tử lớp 11

2. Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 11 môn Địa Lý

Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn Giáo dục công dân lớp 11, giáo án điện tử Giáo dục công dân lớp 11, thu vien bai giang dien tu mon giao duc cong dan lop 11, giao an dien tu mon giao duc cong dan lop 11

sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 3 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 3 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 4 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 4 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD1

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Mầm non lớp 5 tuổi - CD2

Bài giảng điện tử Mầm non lớp 5 tuổi

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ I

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

Bài giảng điện tử Tiếng Việt lớp 1 - Học kỳ II

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Toán lớp 1

Bài giảng điện tử Toán lớp 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Tự nhiên xã hội lớp 1

Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1 - tu nhien xa hoi lop 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Đạo đức lớp 1

Bài giảng điện tử Đạo đức lớp 1 - bai giang dien tu dao duc 1

90.000 VND

Mua ngay
sản phẩm

Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

Bài giảng điện tử Âm nhạc lớp 1 & Mỹ thuật lớp 1

90.000 VND

Mua ngay

Ý kiến khách hàng

captcha